Stiahnite si Flash player pre lepší zážitok.

Aktuálny program

  Program kurzov 2017-2018
( kliknutím otvoriť v pdf programe )
     

                                   PROGRAM kurzov zima 2017-2018


22.11. - 30.11.17      III.kvalif.stupeň závereč.časť  KURZ "A"- Snb                                                    Stubai                  

08.12. - 17.12.17     I.kvalif.stupeň inštruktorov lyžovania alebo snowboardingu
                            ,,C"
T.Lomnica


08.12. -  22.12.17    I.kvalifačný.stupeň KURZ "C" Duálny kurz ,lyže & snb                                                    - lyžiarsky a snb kurz v jednom kurze                       

 

                                                                             

08.12.2017           Jazdeníčko/ Happening  -  jazdy s lektormi zdarma                              Š.Pleso/T.Lomnica    

 

14.12. - 16.12.17  Tréning pre čakateľov inštruktora "C" I.kvalif.stupeň   

17.12.2017           Opravné skúšky "C",   I.kvalif.stupeň                                      

 

18.12. - 19.12.17    Doškolovací kurz                                                  

"obnovenie certifikátu "inštruktor I.kv.stupňa "C"-  lyže,snb pre učiteľov, ktorí  kurz "C","B",  absolvovali  v roku 2014 a neskôr                                                     

20.12.2017            Detská výučba alebo Úvod do kurzu "B"- dobrovoľný kurz                                                         

14.12. - 17.12.17     Preškolenie členov SLA,SAS,SSA na inštruktora                                              I.kvalif.stupňa  Sapul "C"                                                                        

 

17.12. -  22.12.17   KURZ "A"III.kvalif.stupeň Lyže - 1.časť Snowboard                           

17.12. -  22.12.17   KURZ "A" III.kvalif.stupeň Snb -   1. časť Lyže                            

                                                        

 

                                 ZIMA 2018

       

              

12.01. - 21.01.18    Kurz inštruktorov lyžovania alebo snowboardingu "C"         

                            I.kvalif.stupeň - T.Lomnica


18.01. - 20.01.18  
Tréning pre čakateľov na inštruktora    "C" I.kvalif.stupeň  

21.01.2018            Opravné skúšky "C", "B" I.a II.kvalif.stupeň   

20.01. -  21.01.18  Doškolovací kurz 

"obnovenie certifikátu "inštruktor 
I.kv.stupňa "C"-  lyže,snb  ( Pre inštruktorov, ktorí  kurzy "C" ,"B" , "A"   absolvovali v roku 2014 a neskôr)                                 

17.01. -  21.01.18  Preškolenie členov SLA,SAS,SSA na inštruktora  SAPUL ,,C,,                    

21.01. - 26.01.18   Slalomový kurz                             Nízke Tatry                                                                               

14.03. - 15.03.18   Doškolovací kurz - lyže

 "obnovenie certifikátu" inštruktor I.kv.stupňa "C"  Jasná  
 
Pre učiteľov, ktorí  kurzy "C" ,"B" , "A"   absolvovali v roku 2014  neskôr     

  

15.03. -  25.03.18  Kurz "B"  II.kvalifikačný stupeň - lyže ,Jasná                                                      

15.03.2018           Jazdeníčko/ Happening  -  jazdy s lektormi zdarma                                                

16.03. - 17.03.18  Doškolovací kurz - snb  Jasná

  "obnovenie certifikátu "inštruktor I.kv.stupňa "C"                                
 
  Pre inštruktorov, ktorí  kurz "C" , "B"   absolvovali v roku 2014 a neskôr

                        

 

17.03. -  25.03.18  Kurz "B" II.kvalif.stupeň -  SNOWBOARD,   Jasná  

22.03. - 24.03.18   Tréning pre čakateľov na inštruktora "C" I.kvalif.stupeň      

25.03.2018           Opravné skúšky "C", "B" I.a II.kvalif.stupeň                                           

25.03. - 30.03.18   Alpin kurz                                            Jasná
 kurz pobytu  vo vysokohorskom prostredí nielen  pre účastníkov kurzu "A"

Apríl  2018            Záverečná časť  "A" lyže - III.kvalif.stupeň        Jasná