Stiahnite si Flash player pre lepší zážitok.

Faq

FAQ- Prečo je výhodné uprednostniť vzdelávanie SAPUL pred inými vzdelávacími inštitúciami  s podobným zameraním? 
 • Pretože SAPUL je ako jediná organizácia na Slovensku členom medzinárodného združenia ISIA www.isiaski.org, ktoré združuje 38 (+4) krajín na celom svete, a preto je naša licencia zárukou najvyšších šancí na uplatnenie sa nielen na domácom, ale hlavne na zahraničnom pracovnom trhu (od 1.5.2011 už nepotrebujeme v EU pracovné povolenie). Žiadna iná    organizácia na Slovensku Vám ISIA známku dať nemôže. Ak Vám toto zdôvodnenie nestačí, sme navyše s výrazným náskokom najlepší na Slovensku: máme najskúsenejší a najstabilnejší lektorský zbor (ostatné organizácie často používajú nových a neskúsených lektorov a majú v ich tímoch veľkú fluktuáciu), ponúkame najlepší produkt na Slovenskom trhu (neustále zdokonaľujeme naše kurzy a metodiku, sledujeme novinky a trendy v zahraničí a implementujeme ich do našich / Vašich materiálov), každoročne absolvujeme spoločné semináre a koordinačné stretnutia v zahraničí (investujeme do seba a zdokonaľujeme nielen našu techniku a teoretické a pedagogické znalosti, ale hlavne celkovú súhru osobností v našom tíme, v ktorom Vás po úspešnom absolvovaní celého nášho vzdelávania s radosťou privítame), pomerom cena/kvalita s prehľadom prekonáme dokonca aj niektoré zahraničné vzdelávacie inštitúcie (nie sme najlacnejší na trhu, je na Vás, či si vyberiete len na základe ceny, alebo aj toho, čo Vám daná organizácia ponúkne, napr. pokračovanie vo vzdelávaní na kurzoch "B" a "A", semináre, ISIA známku, atď) a každý člen nášho lektorského tímu je vyprofilovaná osobnosť, ktorá sa nášmu nádhernému povolaniu venuje nielen ako práci, ale najmä ako svojej záľube a životnému štýlu (mnohí nielen počas zimy v rôznych krajinách severnej pologule, ale dokonca aj v našom lete na južnej pologuli).

- Aké sú všeobecné podmienky pre účasť na kurze "C"?
- Ako dobre musím ovládať dané šport.náradie (lyže alebo snowboard) pred  kurzom "C"?
- Aké jazykové znalosti musí mať uchádzač o kurz "C"? 
 • Kurz "C" nie je pre úplnych začiatočníkov, takže podmienkou pre účasť na ňom je predchádzajúca skúsenosť s daným športom (lyžovanie, snowboarding, príp. obidva) a úspešné zvládnutie kontrolovanej jazdy na aspoň stredne strmom svahu - tzv. červenej zjazdovke. Ďalej je nevyhnutné nájsť si čas na absolvovanie celých 9 dní kurzu "C" (14 dní v prípade Duálneho kurzu "C"), výnimky v prípade nutnej absencie schvaľuje vedúci kurzu a má právo ich zamietnuť. Jedna časť praktickej skúšky je robená v cudzom jazyku (AJ, NJ, príp. obidva) a nevyhnutnosťou pre úspešné absolvovanie kurzu sú znalosť základnej gramatiky v danom cudzom jazyku a slovná zásoba obsahujúca základné termíny potrebné pre výučbu začiatočníkov. Absolvovanie tejto skúšky len v SJ má za následok najlepší možný výsledok nazývaný "Čakateľ" a pre získanie plnohodnotnej licencie "C" je potrebná oprava tejto skúšky v cudzom jazyku počas niektorého z nasledujúcich kurzov. Súčasťou teoretickej skúšky je aj test z veľmi základnej Ruskej slovnej zásoby. Medzi dodávanými študijnými materiálmi na kurze "C" je aj SJ-AJ-NJ-RJ slovník s odbornými výrazmi. Ako sme už spomínali, SAPUL je členom ISIA, a preto, aby mohla byť naša licencia platná aj v zahraničí, skúšku je potrebné absolvovať v cudzom jazyku. Všetky dalšie podmienky sú ako pri iných kurzoch, kde sa účastníci majú príležitosť niečo nové naučiť, a zároveň súvisia so športovou a pohybovou aktivitou: schopnosť spracovať dané množstvo informácií v určenom čase, absolvovať písomný test z 10 teoretických prednášok, základná pohybová zručnosť a fyzická kondícia na úrovni bežne trénovaného človeka. V neposlednom rade treba mať realistické očakávania: cieľom kurzu "C" nie je len zdokonaliť Vaše jazdecké schopnosti (tomu sa venujú najmä kurzy "B" a "A"), ale hlavne urobiť z Vás čo najlepších učiteľov (inštruktorov) pre začiatočníkov a mierne pokročilých, teda "naučiť Vás ako správne učiť". Odporúčame Vám poradiť sa s niekým, kto už náš kurz "C" absolvoval, a získať tak informácie z prvej ruky.
- Koľko hodín musím odučiť v Snowsports škole, aby som mal(a) nárok na zľavu?

 • Každá Snowsports škola si s Vami dohodne individuálne podmienky podľa záujmu klientov a podľa aktuálneho počtu inštruktorov. Ak ste študenti, je možné dohodnúť sa na prácu cez víkendy a počas sviatkov.
-  Kto má nárok na znamku ISIA?
 • Každý, kto úspešne zvládne aspoň 320 hodín vzdelávania SAPUL-u (pozri tabuľku dole na stránke: sapul, teda základné kurzy "C" v oboch športoch (lyžovanie a snowboarding), úroveň "B" v aspoň jednom z nich, lavínový a slalomový kurz (+ test v obrovskom slalome) a svojím správaním vhodne reprezentuje našu organizáciu. Jednotlivcom, ktorí dosiahli požadované vzdelanie, ale svojím správaním akokoľvek poškodzujú fungovanie a dobré meno SAPUL-u, môže byť ISIA známka (po dohode prezidenta a Lektorského zboru SAPUL-u) neudelená.
-  Aké uplatnenie mám s kurzom "C" napr. v susedných štátoch EU?
 • Tak ako v iných odvetviach, všetko aj tu závisí na pomere aktuálnej ponuky a dopytu pracovnej sily. Do 30.4.2011 potrebovali učitelia (inštruktori) lyžovania a snowboardingu v niektorých krajinách EU ešte pracovné povolenia. To sa od 1.5.2011 zmenilo, hoci sme zaznamenali snahy o zavedenie iných regulačných opatrení zameraných na ochranu domácich trhov niektorých Alpských krajín. S plným vedomím však môžeme čestne prehlásiť, že ak ovládate jazyk danej krajiny, AJ, prípadne zvládnete základy RJ a máte duálny (oba športy: lyžovanie a snowboarding) preukaz SAPUL "C", žiadny iný preukaz (licencia) získaný na Slovensku Vám nedá väčšie šance na úspech. Ak Vám toto budú hovoriť aj iné vzdelávacie organizácie na Slovensku, odporúčame Vám opäť kontaktovať Vašich potenciálnych kolegov pôsobiacich v zahraničných Snowsports školách a overiť si informácie priamo zo zdroja. Ak sa Vám to nepodarí, dôkazom z našej strany je fakt, že takmer všetci členovia Lektorského zboru SAPUL-u boli a sú v súčasnej dobe stále aktívni aj v zahraničí, pričom tento pomer je v iných vzdelávacích organizáciach pôsobiacich na Slovensku nielenže výrazne nižší, ale takmer vo všetkých prípadoch nulový.
- Ako prebieha zaslanie preukazu?
 • Po úspešnom absolvovaní kurzu "C" Vám zašleme do Snowsports školy, v ktorej ste si uplatnili zľavu na kurz "C", alebo priamo na Vašu domácu adresu, ak ste si túto zľavu neuplatnili.
- Aká je platnosť preukazu SAPUL?
 • Preukaz SAPUL je platný len s platnou členskou známkou na príslušný rok  pozri tabuľku na stránke : www.sapul.sk     
 • Na jarnom zasadnutí  lektorského zboru 2012 bolo schválené uznesenie o platnosti licencie inštruktora snežných športov na 3 roky, štvrtý rok je potrebné licenciu predĺžiť na doškolovacom kurze pred sezónou.Toto uznesenie naberá platnosť 31.03.2013
- Ako získať zľavnenú cenu kurzu pre lyž.školy 
 • 1.  vyberte si lyž.školu ,pre ktorú by ste v nasledujúcej sezóne chceli robiť. Ak sa záväzne zaviažete učiť v najbližšej  zimnej sezóne pre niektorú z  lyžiarskych škôl uvedenej  v http://www.sapul.sk/profesia  získate zľavnenú cenu kurzu.
 • 2.  po  dohode s lyž. školou (mailom alebo osobne) o podmienkach  práce,   vyplňte prihlášku na vybraný kurz, kde zadáte kód lyžiarskej školy (poskytne príslušná lyž.škola).
 • 3.  prihláška sa už nemusí posielať do sapulu.
 • 4.  zaplaťte  za kurz podľa pokynov na pozvánke. Ak zaplatíte do dátumu uzávierky, netreba posielať kópiu potvrdenia o úhrade.
- Aký je dôvod na absolvovanie doškolovacích kurzov  po 3 rokoch ?
 • je potrebná aktualizácia metodiky  jázd, ktorá  sa zdokonaľuje
 • vyvíja sa výstroj a výzbroj
 • platnosť licencie na 3  kalendárne roky
 • kurzant musí absolvovať celý kurz (program na svahu a večer)
 • kurz je bez skúšok